Algemene informatie

Christelijk Kamerkoor Maassluis
e-mail: info@kamerkoormaassluis.nl

Bestuur:
Voorzitter: Corina Boudesteijn
Secretaresse: Corrie Velthuizen
Penningmeester: Joop Verkade
Algemeen adjunct: Bikkel de Haan
Algemeen bestuurslid: Corine Petersen

Het koor repeteert iedere maandag vanaf 20.00 uur in een zaal van de Bethelkerk aan de Wagenstraat 9 in Maassluis.
Het koor is aangesloten bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 40346447