Privacy verklaring

Privacyverklaring Christelijk Kamerkoor Maassluis

Versie 31-01-20

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Christelijk Kamerkoor Maassluis (hierna: CKM) verwerkt van haar leden of andere belangstellenden. Als u lid wordt van het CKM, of om een andere reden, zoals bij een bezoek op de website, persoonsgegevens aan het CKM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het CKM, bereikbaar via info@kamerkoormaassluis.nl . Voor uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Stemsoort
 • Individuele foto’s

Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie-uitwisseling
 • Het afwikkelen van betalingen en declaraties
 • Het bijhouden van een koorwebsite en/of ledenfotoboek met foto’s van (onderdelen van) het koor
 • Het uitbrengen van programmaboekjes en/of nieuwsbrieven met foto’s van individuele leden
 • Andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van het koor
 • Het leveren van gerichte informatie over onze dienstverlening

Voor het hebben van contact via de website of op andere wijze, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Deze gegevens worden gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

Bewaartermijn leden CKM

Het CKM verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de leden gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Als u hiermee ingestemd hebt, u te kunnen benaderen als informant en u te informeren over de ontwikkelingen van het CKM. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Daarna bewaart het CKM alleen het huisadres, e-mailadres en telefoonnummer om u te kunnen benaderen als informant en u te informeren over de ontwikkelingen van het CKM. Op uw verzoek echter worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Voor een bezoek aan onze website zal CKM uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 24 maanden.

Bewaartermijn overige contacten

Het CKM bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft CKM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uitsluitend de secretaris van het CKM is bevoegd om de persoonsgegevens te verwerken.

Verstrekking aan derden

In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden. Mocht dit voor de realisering van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk zijn, dan zal hiervoor uw nadrukkelijke toestemming worden gevraagd.

In kaart brengen websitebezoek

CKM gebruikt alleen technische, functionele en marketing cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De analytische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met het bezoek aan onze website plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Voor onderstaande punten kunt u contact opnemen met de secretaris van het CKM:

 • Een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Als u klachten hebt over de wijze waarop CKM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het CKM zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kamerkoormaassluis.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.